Dứa (nguyên liệu cho chế biến)

Tuesday, May 3, 20168:28 PM(View: 6645)
Dứa (nguyên liệu cho chế biến)
vegetigi-cong-ty-co-phan-rau-qua-tien-giang-trai-dua
Mã sản phẩm: 00037
Giá: Liên lạc
- Kích cỡ: khoảng 350 - 800g/trái (chưa tính hoa cuộn).
- Trạng thái: tươi tốt, không úng ngập, sâu bệnh
- Độ brix: ≥ 9%