Đu Đủ Cắt Miếng/Khúc Trong Nước Đường

Tuesday, May 3, 20169:07 PM(View: 4387)
Đu Đủ Cắt Miếng/Khúc Trong Nước Đường
vegetigi-cong-ty-co-phan-rau-qua-tien-giang-du-du-cat-mieng-khuc-nuoc-duong
Mã sản phẩm: 00204
Giá: Liên lạc
Đu đủ cắt miếng/khúc trong nước đường
- Brix: 16-18%; Acid: 0,2 - 0,5%;
- Trọng lượng tịnh +/3%/lon: 195g/M2; 425g/15.OZ; 565g/20.OZ; 830g/30.OZ
- Trọng lượng cái +/3%/lon: 120g/M2; 225g/15.OZ; 295g/20.OZ; 430g/30.OZ
- Cắt: 15x15x15 +/- 2mm (hoặc theo yêu cầu khách hàng)
- Qui cách bao gói:
(Brix; Trọng lượng tịnh; Trọng lượng cái: tuỳ theo yêu cầu khách hàng)