Chôm Chôm Nước Đường

Tuesday, May 3, 20169:33 PM(View: 4691)
Chôm Chôm Nước Đường
vegetigi-cong-ty-co-phan-rau-qua-tien-giang-chom-chom-nuoc-duong
Mã sản phẩm: 00032
Giá: Liên lạc
Chôm chôm đóng hộp nước đường, lon 20.OZ
- Brix: 14-16%; 17-19%; 20-22%. Acid: 0,2 - 0,5%;
- Trọng lượng tịnh/lon: 565g +/-3%; Trọng lượng cái/lon: 295 +/-3%;
- Qui cách bao gói: 24lon/thùng carton; 1350 thùng/container 20'DC
(Brix; Trọng lượng tịnh; Trọng lượng cái: tuỳ theo yêu cầu khách hàng)