Chôm Chôm Nhân Dứa Trong Nước Đường

Tuesday, May 3, 20169:34 PM(View: 6621)
Chôm Chôm Nhân Dứa Trong Nước Đường
vegetigi-cong-ty-co-phan-rau-qua-tien-giang-chom-chom-nhan-dua-nuoc-duong
Mã sản phẩm: 00017
Giá: Liên lạc
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường, lon 30.OZ
- Brix: 14-16%; 17-19%; 20-22%. Acid: 0,2 - 0,5%;
- Trọng lượng tịnh/lon: 830g +/-3%; Trọng lượng cái/lon: 430g +/-3%;
- Qui cách bao gói: 24lon/thùng carton; 900 thùng/container 20'DC