Nước Xoài Puree (Brix: 12 - 16%)

Tuesday, May 3, 20168:43 PM(View: 4507)
Nước Xoài Puree (Brix: 12 - 16%)
vegetigi-cong-ty-co-phan-rau-qua-tien-giang-nuoc-xoai-puree
Mã sản phẩm: 00227
Giá: Liên lạc
Nước xoài puree, rót túi vô trùng (hình sản phẩm: minh hoạ)
- Brix: 12 - 16%; Acid: 0,4 - 2,0%
- Bao gói: rót túi vô trùng/PE/phuy