Nước Dứa Cô Đặc Đóng Túi Vô Trùng/Phuy

Tuesday, May 3, 20168:45 PM(View: 5175)
Nước Dứa Cô Đặc Đóng Túi Vô Trùng/Phuy
vegetigi-cong-ty-co-phan-rau-qua-tien-giang-dua-co-dac
Mã sản phẩm: 00197
Giá: Liên lạc
Nước dứa cô đặc 60/65brix, đóng túi vô trùng/PE/phuy
- Brix: 60+/-1%; 65+/-1%; Acid: 2 - 3.5%; Ratio: 20 - 30
- Trọng lượng tịnh/túi vô trùng: 260kg;
- Túi vô trùng/PE/phuy, tổng trọng lượng: 275kg
- 80 phuy/container 20'DC
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc
Giá: Liên lạc