Tại Vegetigi, phúc lợi của nhân viên là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi:

_ Các hướng dẫn an toàn, phòng cháy và chữa cháy được đào tạo thường niên. Trước khi vào làm việc, tất cả nhân viên sẽ nắm kỹ các chính sách của công ty và được đào tạo về an toàn lao động.

_ Nhân viên của chúng tôi làm việc trong một môi trường an toàn và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Chúng tôi mang đến cho nhân viên bữa ăn, thiết bị bảo hộ và đồng phục lao động, bảo hiểm y tế và trợ cấp thất nghiệp.

_ Những nhân viên khó khăn sẽ được hỗ trợ tài chính trực tiếp và hỗ trợ xây nhà.

_ Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức du lịch định kỳ cho toàn thể nhân viên, nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội và giúp nhân viên thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

1.1. Hỗ trợ nhân viên khó khăn xây nhà:


1.2. Hỗ trợ tài chính trực tiếp cho nhân viên:


1.3. Các chuyến du lịch do công ty tài trợ cho tất cả nhân viên định kỳ: