Tại Vegetigi, chúng tôi có 4 dây chuyền chế biến với công suất như sau:
  1. Dây chuyền chế biến đông lạnh công suất 10.000 tấn / năm
  2. Dây chuyền chế biến đồ hộp công suất 5.000 tấn / năm
  3. Dây chuyền chế biến nước trái cây và cô đặc công suất 4.000 tấn / năm
  4. Dây chuyền chế biến trứng cút với công suất chế biến 400.000 quả trứng cút nguyên liệu / ngày.
Nguồn nhân lực:

Chúng tôi có nhiều công nhân đã làm việc tại Vegetigi hơn 10 năm, và một phần đáng kể quản lý đã gắn bó với công ty hơn 20 năm. Họ đóng góp kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên môn sâu rộng mà không nơi nào trong ngành sánh kịp.

Chúng tôi cũng thường chào đón các thành viên mới để mang đến những quan điểm và tư duy đổi mới.

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo liên tục, cả trong nội bộ và bên ngoài thông qua các hội thảo và khóa đào tạo. Chúng tôi tự hào đã nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ, để đưa ra các sản phẩm mới thành công và được chấp nhận rộng rãi.