Đa số các nông trại hợp tác với chúng tôi đã một thời gian dài. Nhiều người trong số họ là đối tác của chúng tôi qua nhiều thế hệ. Họ nắm rõ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nguyên liệu của chúng tôi. Chúng tôi lấy mẫu nguyên liệu và sử dụng bộ test nhanh dư lượng để kiểm tra trước khi chấp nhận. Tất cả các nguyên liệu thô ban đầu đều sẽ qua phân loại, và những nguyên liệu không đạt chuẩn sẽ được trả lại cho nhà cung cấp.

Chúng tôi có bộ phận nguyên liệu bắt tay làm việc chung với các nông trại. Bộ phận nguyên liệu của chúng tôi cập nhật quy định mới cho nông dân, thăm vườn thường xuyên để theo dõi việc trồng trọt, hướng dẫn nông dân tăng năng suất và giúp đỡ họ giải quyết những vấn đề gặp phải.

Nguyên liệu thô là tối quan trọng đối với công ty của chúng tôi và các nông trại giúp chúng tôi tồn tại và phát triển. Đối với nông dân và thương lái, không bao giờ có “công nợ”, chúng tôi thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay trong ngày nhận được nguyên liệu. Niềm tin của họ là tài sản lớn nhất của công ty chúng tôi.